Krasslig - Man ska hjälpa, inte stjälpa!

Man skall hjälpa, inte stjälpa!

Krasslig är en hälsoportal med specialinriktning att hjälpa människor med sjukdomsrelaterade problem samt kritiskt granska den svenska sjukvården. På Krasslig skapar man en egen profil, chattar med andra användare, lägger upp sina sjukdomsproblem och deltar aktivt med egna kommentarer. Hemsidan kryllar av inlägg som är fyllda med erfarenheter och nyfikna frågor omkring hälsa och sjukvård.Bli medlem / Logga in

Astma

AstmaAstma är ett inflammatoriskt syndrom som påverkar luftvägarna negativt. Symptomen beror vanligtvis på en begränsning av luftflödet (luftvägsobstruktion) som är reversibel, antingen spontant eller efter behandlingar. Denna obstruktion beror på en sammandragning av luftrörens muskler, svullnad och ökad bildning av slem i luftrören. Svårighetsgraden av astma kan variera från lätt till livshotande tillstånd.
 
Olika typer av astma

Astma brukar traditionellt delas in i två olika typer; allergisk astma och icke-allergisk astma. Allergisk astma börjar oftast redan i barndomen, medan icke-allergisk astma är vanligare hos vuxna. Även andra indelningar finns, men som inte är ett lika utbrett problem.

 

Tidigare använde man t ex termen ”hjärtastma” (asthma cardiale) när andningsproblemet berodde på hjärtsvikt. Den skulle skiljas från astma orsakad av sammandragna luftrör, även kallat ”bronkialastma”, ”luftrörsastma” eller asthma bronchial. Dessa termer användas knappast i dag och med astma avses i dag endast den sjukdom som orsakas av luftrörsproblem.
 
Symptom
Astma är en sjukdom som ger andnöd, ofta förenat med pipande eller väsande ljud i bröstet, hosta och upphostning av slem. Luftrörsbesvären kan vara mer eller mindre ständigt kännbara (så kallad kronisk astma), eller endast bestå av tillfälliga astmaanfall.
 
Behandling
MÃ¥let med modern astmabehandling är att patienten skall vara symptomfri och inte ha nÃ¥gon begränsning av dagliga aktiviteter, ha normal lungfunktion, inga störande biverkningar av behandlingen och inget behov av symtomatisk astmabehandling.
 
Astma går att behandla med diverse läkemedel. Läkemedel som används framförallt är beta-2-stimulerare (beta-2-agonister), kortison, teofyllaminpreparat, antikolinergika, slemlösande medel, leukotrienantagonister och natriumkromoglikat.
 
Astmaläkemedel finns vanligtvis som inandningspreperat i spray- och pulverform till inhalator eller som flytande lösning för nebulisator. Utöver dessa finns även läkemedlen som t ex tabletter, rektal klysma, injektion eller infusion (så kallad dropp).
 
Länkar:
 

Faktadatabasen
Artros (Arthrosis deformans) är en sjukdom som bryter ned en eller flera leders brosk, ofta kallad "ledförslitning".
Artros - Läs mer
Psoriasis är en ärftlig sjukdom som man riskerar att drabbas av om man har medärvt anlag för psoriasis på föräldrarnas sidor.
Psoriasis - Läs mer
Diabetes innebär att bukspottskörteln inte klarar av att producera tillräckligt med insulin vilket kan ge symptom som trötthet, kramper.
Diabetes - Läs mer
Depression är en psykisk sjukdom som kan klassificeras i flera olika undergrupper varav en är egentlig depression.
Depression - Läs mer
Hjärt- och kärlsjukdomar är sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen på ett negativt sätt.
Hjärtsjukdomar - Läs mer
Svenska sjukhus
Omröstning
Följ oss
Länkar