Krasslig - Man ska hjälpa, inte stjälpa!

Man skall hjälpa, inte stjälpa!

Krasslig är en hälsoportal med specialinriktning att hjälpa människor med sjukdomsrelaterade problem samt kritiskt granska den svenska sjukvården. På Krasslig skapar man en egen profil, chattar med andra användare, lägger upp sina sjukdomsproblem och deltar aktivt med egna kommentarer. Hemsidan kryllar av inlägg som är fyllda med erfarenheter och nyfikna frågor omkring hälsa och sjukvård.Bli medlem / Logga in

Depression

DepressionDepression är en psykisk sjukdom som kan klassificeras i flera undergrupper varav en är egentlig depression.

En person som har drabbats av depression lider av en sänkning av det allmänna stämningsläget och anser ofta att livet är ett meningslöst lidande utan utväg.

 

Symptom

– Nedstämdhet.

– Nedsatt intresse och glädje.

– Viktändring (minst 5 % ökad eller minskad vikt per månad).

– Sömnstörning.

– Motorisk oro eller hämning.

– Svaghetskänsla eller brist på energi.

– En känsla av att vara värdelös eller skuldkänslor.

– Minskad koncentrations-, tankeförmåga eller obeslutsamhet.

– Återkommande tankar på döden eller självmord.

 

Något av de två första måste alltid finnas med och minst fem ska ha känts av under de - senaste två veckorna. Dessutom krävs att symtomen inte är p.g.a. sorg och de skall påverka förmågan till arbete och/eller socialt liv.

 

Behandling

Det finns ännu inga direkta svar på varför depressioner uppkommer, men man har funnit att det finns många olika faktorer som ibland utlöser en depression. Några av dessa kan vara hög konsumtion av alkohol eller andra droger, stress, förlossning, pubertet, ensamhet eller som biverkning av en sjukdom eller medicinering. Diagnos ställs efter samtal med och observation av patienten.

Depressioner räknas som en folksjukdom. 35 % av befolkningen drabbas någon gång av depression. Detta är fördelat på cirka 50 % av alla kvinnor och 25 % av männen i Sverige.

 

Depression kan behandlas med mediciner. Huvudtyperna av antidepressiva läkemedel är:

 

– SSRI (fluoxetin, sertralin, paroxetin, citalopram, escitalopram, fluvoxamin).

– SNRI (venlafaxin, mirtazapin, duloxetin).

– TCA (klomipramin, amitryptylin).

 

Nya klasser av antidepressiva läkemedel som påverkar kroppens reglering av stresshormoner är under utveckling. Exempel är selektiva CRH-receptor antagonister, där tidiga studier visat sig framgångsrika. Inget sådant medel finns ännu på marknaden.

Olika salter av litium är vanligt vid depression av bipolär typ, men dessa måste ställas in och övervakas noga eftersom felaktig användning kan orsaka svåra biverkningar, bl.a. njurskador.

Vid kraftig, behandlingsresistent depression kan det centralstimulerande läkemedlet metylfenidat användas, användningen är dock licensbelagd.

 

Medicinering sker huvudsakligen i kombination med kognitiv behandling.

 

På senare tid har det blivit allt vanligare att behandla depression med psykoterapi. Terapin använder allt mer en terapiform med god evidens, KBT, men man använder även en metod som liknar KBT men som fokuserar mindre på tankar och mer på beteende, beteendeaktivering.

 

Länktips:

 


Faktadatabasen
Artros (Arthrosis deformans) är en sjukdom som bryter ned en eller flera leders brosk, ofta kallad "ledförslitning".
Artros - Läs mer
Psoriasis är en ärftlig sjukdom som man riskerar att drabbas av om man har medärvt anlag för psoriasis på föräldrarnas sidor.
Psoriasis - Läs mer
Diabetes innebär att bukspottskörteln inte klarar av att producera tillräckligt med insulin vilket kan ge symptom som trötthet, kramper.
Diabetes - Läs mer
Depression är en psykisk sjukdom som kan klassificeras i flera olika undergrupper varav en är egentlig depression.
Depression - Läs mer
Hjärt- och kärlsjukdomar är sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen på ett negativt sätt.
Hjärtsjukdomar - Läs mer
Svenska sjukhus
Omröstning
Följ oss
Länkar