Krasslig - Man ska hjälpa, inte stjälpa!

Man skall hjälpa, inte stjälpa!

Krasslig är en hälsoportal med specialinriktning att hjälpa människor med sjukdomsrelaterade problem samt kritiskt granska den svenska sjukvården. På Krasslig skapar man en egen profil, chattar med andra användare, lägger upp sina sjukdomsproblem och deltar aktivt med egna kommentarer. Hemsidan kryllar av inlägg som är fyllda med erfarenheter och nyfikna frågor omkring hälsa och sjukvård.Bli medlem / Logga in

Faktadatabasen - information om områdena

ImageAllergi
Allergi innebär att kroppens immunförsvar reagerar på vanligt förekommande och ofarliga ämnen som om de vore ett hot (vilket de är hos en allergiker).


ImageArtros
Artros (Arthrosis deformans) är en sjukdom som bryter ned en eller flera leders brosk, ofta kallad "ledförslitning".


ImageAstma
Astma är ett inflammatoriskt syndrom som påverkar luftvägarna negativt. Symptomen beror vanligtvis på en begränsning av luftflödet (luftvägsobstruktion) som är reversibel, antingen spontant eller efter behandlingar.


ImageBarn
Ett barn tillkommer genom den sexuella förökningen mellan en man (fadern) och en kvinna (modern).


ImageCancer
Cancer innebär att det finns en okontrollerad celltillväxt som leder till att de nya cellerna förstör den omgivande vävnaden.


ImageDiabetes
Diabetes (sockersjuka), innebär att bukspottskörteln inte klarar av att producera tillräckligt med insulin vilket kan ge symptom som trötthet, kramper, klåda osv.


ImageDepression
Depression är en psykisk sjukdom som kan klassificeras i flera undergrupper varav en är egentlig depression.


ImageFörkylning
Den vanligaste orsaken till förkylning är en kombination av virus anfaller de övre luftvägarna. Det finns mängder med olika virus som besitter olika egenskaper varför förkylningarna ibland kan upplevas olika starka och ge olika symptom.


ImageInfektion
En infektion innebär att kroppen har angripits av bakterier, virus eller svamp.


ImageGraviditet
Graviditet eller havandeskap indikerar att en av kvinnans äggceller har befruktats av en manlig sädescell och utvecklas till ett embryo och sedan ett foster.


ImageHjärt- & kärlsjukdomar
Hjärt- och kärlsjukdomar är ett samlingsbegrepp på sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen. Stroke är en av de dödligaste hjärt- och kärlsjukdomarna.


ImageHÃ¥r
Hår är trådformiga proteinutväxter från hårsäckar i huden hos däggdjur. Håret har en del olika funktioner hos alla olika arter.


ImageHud
Hud är den vävnad som täcker vår kroppsyta. Huden utgör ett mekaniskt skydd mot omvärlden och bidrar till vätskebalans och värmereglering.


ImageMage
Magen kan delas upp främst i två olika delar; magsäcken (kroppsorgan) och buken (kroppsdel).


ImageTarm
Tarmen är en del av människans matsmältningskanal som tar vid efter magsäcken. Det är i tarmarna som matsmältningsprocessen fullbordas.


ImageMat & Recept
För att vi skall må bra och prestera fysiskt och mentalt måste vi äta för att få i oss tillräckligt med näringsämnen och energi.


ImageMedicin & Läkemedel
Läkemedel (farmaka) eller medicin, definieras av läkemedelslagen som en typ av varor vars syfte är "att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller att användas i likartat syfte" (SFS 1992:859).


ImageMental hälsa
Den mentala (eller psykiska) hälsan är en grundläggande och samordnad del av vår generella hälsa.


ImageMun
Mun är den öppning genom vilken ett djur eller en människa tar in föda. Munnen sitter vanligen i huvudet; det finns dock plattmaskar vars mun sitter mitt på kroppen.


ImageTänder
Tänder bildar hos människan och de flesta däggdjur de organ, som är avsedda att bita av födan och i munnen söndertugga den för att på så sätt underlätta dess smältning i tarmkanalen.


ImageNaturmedicin
Naturläkemedel var tidigare beteckningen på läkemedel, godkända av Läkemedelsverket, med ursprung i naturen.


ImageNeurologi
Neurologi är en inriktning av medicinen som behandlar sjukdomar i nervsystemet. Neurologiska sjukdomar är sjukdomar som drabbar det centrala, perifera eller autonoma nervsystemet.


ImagePsoriasis
Psoriasis är en ärftlig sjukdom som man riskerar att drabbas av om man har nedärvt anlag för psoriasis på båda föräldrarnas sidor.


ImageResemedicin
När man reser utomlands är det inte bara nöjen. Resor är förenade med olika risker för sjukdomar. Det är mycket du måste tänka på före, under och efter resan.


ImageReumatism & Bechterew
Reumatism är ett samlingsnamn för de sjukdomar som med smärta och funktionsnedsättning drabbar hållnings- och rörelseorganen i kroppen.


ImageRökfri & Snusfri
Många som röker eller snusar vill helst sluta. Känner du dig som en av dem? Att sluta röka eller snusa behöver inte vara så svårt.


ImageSex & Relationer
Sex och relationer är så mycket mer än bara ett samlag; att två eller flera människor har sexuellt umgänge. Sex och relationer består inte bara av "in och ut".


ImageSmärta & värk
Smärta och verk drabbar oss alla någon gång under livet. Vissa människor med dessa problem har också behov av hjälp och vård.


ImageStress & utbrändhet
Stress och utbrändhet är två omstridda nutidsfenomen. De är nära sammankopplade med arbetslivet och med den känsla som många har av att inte vara tillräcklig.


ImageTransplantation
Transplantation innebär en flytt av organ eller vävnad från en kropp till en annan. Syftet är att ersätta mottagarens icke funktionella organ med donatorns fungerande.


ImageTräning & Motion
Träning syftar till ett flertal aktiviteter som är menade att förbättra en förmåga. Fysisk träning är nedbrytande och förbättringen (kapacitetsökningen) kommer först i vila.


ImageUnderliv - kvinnor
Underlivet utgörs av slidan som är den nedersta delen av de kvinnliga inre könsorganen och utgör en hålighet med en öppning utåt mellan benen längst ned i bålen.


ImageUngdomsproblem
Ungdom är förknippat med tonåring och är den period då man fortfarande uppfattas som ung, men inte heller som barn.


ImageUrologi
Urologi är läran om bägge könens urinorgan, men främst mannens könsorgan, samt sjukdomarna i dessa organ.


ImageÖgon
Ögat är ett anatomiskt organ som är till för att förnimma ljus. Olika typer av ljuskänsliga organ finns nästan i hela djurriket.


ImageÖron
Örat är ett sinnesorgan som fångar upp och detekterar ljud. Människor har som alla andra däggdjur endast två öron vilket både underlättar positionsbestämmningen av ljudet och ökar förmågan att hålla balansen.


ImageÖvervikt
En person anses vara överviktig då personens Body Mass Index, BMI, ligger mellan 25 och 29. När personens BMI överstiger 30 anser man att personen lider av fetma.


Faktadatabasen
Artros (Arthrosis deformans) är en sjukdom som bryter ned en eller flera leders brosk, ofta kallad "ledförslitning".
Artros - Läs mer
Psoriasis är en ärftlig sjukdom som man riskerar att drabbas av om man har medärvt anlag för psoriasis på föräldrarnas sidor.
Psoriasis - Läs mer
Diabetes innebär att bukspottskörteln inte klarar av att producera tillräckligt med insulin vilket kan ge symptom som trötthet, kramper.
Diabetes - Läs mer
Depression är en psykisk sjukdom som kan klassificeras i flera olika undergrupper varav en är egentlig depression.
Depression - Läs mer
Hjärt- och kärlsjukdomar är sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen på ett negativt sätt.
Hjärtsjukdomar - Läs mer
Svenska sjukhus
Omröstning
Följ oss
Länkar