Krasslig - Man ska hjälpa, inte stjälpa!

Man skall hjälpa, inte stjälpa!

Krasslig är en hälsoportal med specialinriktning att hjälpa människor med sjukdomsrelaterade problem samt kritiskt granska den svenska sjukvården. På Krasslig skapar man en egen profil, chattar med andra användare, lägger upp sina sjukdomsproblem och deltar aktivt med egna kommentarer. Hemsidan kryllar av inlägg som är fyllda med erfarenheter och nyfikna frågor omkring hälsa och sjukvård.Bli medlem / Logga in

Medicin & Läkemedel

Läkemedel (farmaka) eller medicin, definieras av läkemedelslagen som en typ av varor vars syfte är "att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller att användas i likartat syfte" (SFS 1992:859). Läkemedlet skall ges till människor eller djur och det skall vara en bruksfärdig produkt, inte en råvara. Läkemedlen baserades från början på naturprodukter, främst medicinalväxter, men i dag framställs de syntetiskt.
 
Namn på läkemedel
Läkemedel har tre typer av namn: det kemiska namnet, det generiska och varunamnet.
 
Det kemiska namnet på substanserna är oftast väldigt långt och komplicerat och används inte i vårdsammanhang. Orsaken till det långa namnet är att kemisk nomenklatur är avpassad för att kunna ge ett unikt namn för miljontals kemiska föreningar.

Det generiska namnet (generikanamnet) är avsett att vara lagom långt för att det skall gå att uttala och komma ihåg. Det generiska namnet är i princip alltid detsamma över hela världen, förutom i vissa undantagsfall då det kan vara smärre skillnader i stavningen. Ett generikanamn bildas genom att vissa stavelser plockas bort från det fullständiga kemiska namnet.

Varunamnet är ett påhittat fantasinamn som är valt tillverkaren. Det skall låta mycket klatschigare än generikanamnet. Ett företag kan välja olika varunamn i olika länder. När patentet går ut kan ett annat företag hitta på ett nytt varunamn, vilket leder till en uppsjö olika nman på samma medicin.

Ett exempel är diklofenak (generikanamnet för Voltaren, Eeze och Alterflex).

Läkemedelsmarknaden
För att ha befogenhet att sälja ett läkemedel måste den som marknadsför det ansöka om ett särskilt tillstånd från Läkemedelsverket. Läkemedelsverket är en oberoende myndighet som både granskar den vetenskapliga dokumentationen och avgör om produkten uppfyller lagstiftningens krav på ändamålsenlighet, effektivitet, säkerhet och kvalitet. Man granskar även bipacksedel och produktresumé före ett godkännande. Ett väldigt vanligt missförstånd är att Läkemedelsverket gör tester av diverse läkemedel, när det ansvaret i själva verket ligger på tillverkaren.

Samtliga läkemedel måste vara tillverkade enligt så kallad god tillverkningssed (GMP) och forskning kring läkemedel måste följa god forskningssed (GCP). Man måste även följa resterande etiska regler i Helsingforsdeklarationen.

Apoteket AB har sedan 1971 ensamrätt till detaljhandel med läkemedel.

Information om läkemedel
På Läkemedelverkets hemsida kan man finna ett register (läkemedelsfakta) över samtliga godkända läkemedel i Sverige. Där finns även beslut om nya godkännanden, indragningar, varningar, råd och rekommendationer.
 
Många läkemedel som innehar ett marknadsföringstillstånd i Sverige finns även att finna i FASS. Fass är en årligen utkommande katalog från Läkemedelsindustriföreningens Service AB.
 
Information om läkemedel som godkänts för bruk i EU-länderna, via centrala godkännanden, finns att hitta på EudraPharm (en webbplats smo ägs av EMEA).

Länktips:
http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/StartPage____3.aspx
http://www.tlv.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.sbu.se/sv/
http://www.sjukvardsradgivningen.se/
http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Läkemedel

Faktadatabasen
Artros (Arthrosis deformans) är en sjukdom som bryter ned en eller flera leders brosk, ofta kallad "ledförslitning".
Artros - Läs mer
Psoriasis är en ärftlig sjukdom som man riskerar att drabbas av om man har medärvt anlag för psoriasis på föräldrarnas sidor.
Psoriasis - Läs mer
Diabetes innebär att bukspottskörteln inte klarar av att producera tillräckligt med insulin vilket kan ge symptom som trötthet, kramper.
Diabetes - Läs mer
Depression är en psykisk sjukdom som kan klassificeras i flera olika undergrupper varav en är egentlig depression.
Depression - Läs mer
Hjärt- och kärlsjukdomar är sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen på ett negativt sätt.
Hjärtsjukdomar - Läs mer
Svenska sjukhus
Omröstning
Följ oss
Länkar