Krasslig - Man ska hjälpa, inte stjälpa!

Man skall hjälpa, inte stjälpa!

Krasslig är en hälsoportal med specialinriktning att hjälpa människor med sjukdomsrelaterade problem samt kritiskt granska den svenska sjukvården. På Krasslig skapar man en egen profil, chattar med andra användare, lägger upp sina sjukdomsproblem och deltar aktivt med egna kommentarer. Hemsidan kryllar av inlägg som är fyllda med erfarenheter och nyfikna frågor omkring hälsa och sjukvård.Bli medlem / Logga in

Mental hälsa

Den mentala (eller psykiska) hälsan är en grundläggande och samordnad del av vår generella hälsa. Enligt WHO definieras mental hälsa idag inte enbart utifrån förekomst av psykiska störningar eller problem, utan omfattar alla psykologiska och sociala perspektiv som bidrar till individens välmående. Arbete för mental hälsa bör därför inkludera synvinklar såsom:

- Förebyggande arbete och stödinsatser mot missbruk av psykoaktiva substanser som tobak, alkohol och narkotika.

- Stöd till ingripanden med hälsofrämjande syfte, hälsovård och livskvalitet. Detta gäller särskilt de insatser som syftar att nå utsatta grupper som flyktingar, psykiskt sjuka och andra kroniskt sjuka.

- Samordning av människor med psykisk sjukdom eller psykiska problem, i samhället. Tillgång till lämplig behandling, stödinsatser, utbildning och arbete.
 
Länktips:
 

Faktadatabasen
Artros (Arthrosis deformans) är en sjukdom som bryter ned en eller flera leders brosk, ofta kallad "ledförslitning".
Artros - Läs mer
Psoriasis är en ärftlig sjukdom som man riskerar att drabbas av om man har medärvt anlag för psoriasis på föräldrarnas sidor.
Psoriasis - Läs mer
Diabetes innebär att bukspottskörteln inte klarar av att producera tillräckligt med insulin vilket kan ge symptom som trötthet, kramper.
Diabetes - Läs mer
Depression är en psykisk sjukdom som kan klassificeras i flera olika undergrupper varav en är egentlig depression.
Depression - Läs mer
Hjärt- och kärlsjukdomar är sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen på ett negativt sätt.
Hjärtsjukdomar - Läs mer
Svenska sjukhus
Omröstning
Följ oss
Länkar