Krasslig - Man ska hjälpa, inte stjälpa!

Man skall hjälpa, inte stjälpa!

Krasslig är en hälsoportal med specialinriktning att hjälpa människor med sjukdomsrelaterade problem samt kritiskt granska den svenska sjukvården. På Krasslig skapar man en egen profil, chattar med andra användare, lägger upp sina sjukdomsproblem och deltar aktivt med egna kommentarer. Hemsidan kryllar av inlägg som är fyllda med erfarenheter och nyfikna frågor omkring hälsa och sjukvård.Bli medlem / Logga in

Övervikt

En person anses vara överviktig då personens Body Mass Index, BMI, ligger mellan 25 och 29. När personens BMI överstiger 30 anser man att personen lider av fetma. Denna metod kan dock inte alltid tillämpas då den inte alltid stämmer för personer som avviker från mallen, exempelvis extremt långa personer eller kroppsbyggare.

 

Enligt en undersökning gjord av Folkhälsoinstitutet så är, i Sverige, 44 % av alla män mellan 18 och 84 år överviktiga. Motsvarande siffror för kvinnor är 28 %. Svenskarna tillhör därmed de minst överviktiga i Europa.

 

Övervikt orsakas rent fysiskt av ett för högt energiintag i förhållande till hur mycket man behöver. Ett kilo kroppsfett innehåller cirka 30 000 kJ (7 000 kcal) upplagrad energi.

Som jämförelse kan nämnas att en typisk dagsförbrukning är ca 10 000 kJ (2 500 kcal), en påse chips innehåller ca 4 000 kJ (1 000 kcal), en typisk middag ca 3 000 kJ (750 kcal). Övervikt har dock en ärftlig komponent, dvs. vissa har lätt för att bli överviktiga medan andra förblir smala trots mycket dåliga matvanor. En människas vikt bestäms således av både arv och miljö.

 

Övervikt kan också bero på olika typer av hormonella rubbningar. Mellan fem och tio procent av alla kvinnor i fertil ålder beräknas lida av PCOS som är en hormonell sjukdom med ökad produktion av det manliga könshormonet testosteron. Ett vanligt symptom för PCOS är övervikt med tendens till bukfetma.

 

Sjukdomar till följd av övervikt

Det var länge finta att vara överviktig då man genom sin övervikt visade andra att man hade gått om mat och dessutom slapp arbeta. Under 1800-talet upptäckte man dock samband mellan övervikt och problem med hjärtat. Dessa samband gjorde att man började ordinera dieter till överviktiga för att undvika framtida faror. På senare tid har man dessutom funnit stora vetenskapliga samband mellan övervikt och diabetes.

 

Botemedel

Många överviktiga försöker på olika sätt att minska dels sin vikt, dels sitt ätande, via olika dieter, genom bantningspiller, eller via operationer. De flesta metoder misslyckas. De flesta läkare förordar istället motion, och en sund kost. Det finns också psykologiska behandlingsmetoder, men även dessa har dålig evidens på långtidsuppföljningar.

 

Länktips:

http://www.vardguiden.se/templates/Article.aspx?ArticleID=3320

http://www.vardguiden.se/templates/Article.aspx?Articleid=3164 (fetma hos barn)

http://www.netdoktor.se/?_PageId=36

http://www.karolinska.se/templates/DivisionStart.aspx?id=55636&epslanguage=SV

http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=25782

 


Faktadatabasen
Artros (Arthrosis deformans) är en sjukdom som bryter ned en eller flera leders brosk, ofta kallad "ledförslitning".
Artros - Läs mer
Psoriasis är en ärftlig sjukdom som man riskerar att drabbas av om man har medärvt anlag för psoriasis på föräldrarnas sidor.
Psoriasis - Läs mer
Diabetes innebär att bukspottskörteln inte klarar av att producera tillräckligt med insulin vilket kan ge symptom som trötthet, kramper.
Diabetes - Läs mer
Depression är en psykisk sjukdom som kan klassificeras i flera olika undergrupper varav en är egentlig depression.
Depression - Läs mer
Hjärt- och kärlsjukdomar är sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen på ett negativt sätt.
Hjärtsjukdomar - Läs mer
Svenska sjukhus
Omröstning
Följ oss
Länkar