Krasslig - Man ska hjälpa, inte stjälpa!

Man skall hjälpa, inte stjälpa!

Krasslig är en hälsoportal med specialinriktning att hjälpa människor med sjukdomsrelaterade problem samt kritiskt granska den svenska sjukvården. På Krasslig skapar man en egen profil, chattar med andra användare, lägger upp sina sjukdomsproblem och deltar aktivt med egna kommentarer. Hemsidan kryllar av inlägg som är fyllda med erfarenheter och nyfikna frågor omkring hälsa och sjukvård.Bli medlem / Logga in

Stress & Utbrändhet

Stress och utbrändhet är två omstridda nutidsfenomen. De är nära sammankopplade med arbetslivet och med den känsla som många har av att inte vara tillräcklig. Det handlar om allt från att vara tillfälligt uppjagad till total förtvivlan och långvarig depression.

Allmänt om stress
Det har forskats mycket kring stress och utbrändhet. Det har också vuxit upp en rik samling åtgärdsprogram, terapier och behandlingsmetoder som påstås hjälpa.

Känslan av att inte räcka till angrips på många olika plan och med skiftande framgång. Genom förebyggande träning, förändringar i organisationer, arbetstidsförsök, avspänningsövningar osv. försöker man minska den stress många känner.

För de som blivit utbrända är det ofta fråga om långvarig sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer i kroppen?
Hos den moderna människan utlöses stressreaktionen även vid tillfällen då det inte är meningsfullt för kroppen att förberedas på akut handling. Det kan t ex vara på grund av en chef på arbetsplatsen, tentamen, skolstress eller annat. Kroppen börjar reagera och detta leder delvis till ökad puls och hjärtslag. Återkommer denna stress för ofta och varar länge kan det leda till sjukdomar.

Akut och kronisk stress
Om du är mitt i en situation kallas det för akut stress. Den kan skapas av en olycka eller sjukdom - det autonoma nervsystemet sätter igång. Kronisk stress är orsakad av över- eller understimulering under lång tid. Med andra ord är du mer belastad än du orkar.

Varför?
Om man känner höga krav och samtidigt har små möjligheter att påverka situationen är det en källa till stress. Ett exempel på detta är kompromisser mellan olika roller som inte går att kombinera. Att samtidigt vilja göra yrkesmässig karriär och samtidigt vara förälder kan bli mycket stressigt.

Har man dåligt stöd från omgivningen ökar risken för stress. Många undersökningar visar att den som har ett bra kontaktnät även har bättre hälsa.

Sömnproblem, dålig sömn, samt tidspress kan vara en bidragande faktor till negativ stress. Andra stressfaktorer kan vara otydliga arbetsuppgifter m.m.

Symptom
Hjärtat slår fortare, snabbare andhämtning, spänningar i kroppen, huvudvärk. I längden kan andra stressrelaterade problem uppstå som magsår, hjärtbesvär, koncentrationssvårigheter, övervikt, depression, utmattning och sömnbesvär.

Vad kan man göra?
- Söka hjälp hos läkare. Det kan vara så att man söker för fysiskt problem som smärta, men får reda på att det ligger stressrelaterade problem bakom.

- Daglig fysisk aktivitet - lagom och anpassad till din situation. Detta plus avslappning är grunden för återhämtning.

- Träna dig i att göra saker långsamt. Äta, gå, göra en sak i taget.

- Gör något du uppskattar regelbundet.

- Se till att få tid ägna dig åt dig själv minst en gång i veckan.

- Börja få ordning på krav och måsten genom att skriva upp dessa i en stressbudget. Försök prioritera det som verkligen måste göras. Planera i vilken ordning.

- "Andas i fyrkant" (eller "rutmetoden").

- Autogen träning, yoga, meditation, basal kroppskännedom.

Länktips:
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/AFATemplates/Page____681.aspx
http://www.effektivitet.org/
http://www.ur.se/Vuxen/Halsa/Stress--Utbrandhet/
http://www.samtal.nu/psykologi/om_burnout_och_stress.htm
 

Faktadatabasen
Artros (Arthrosis deformans) är en sjukdom som bryter ned en eller flera leders brosk, ofta kallad "ledförslitning".
Artros - Läs mer
Psoriasis är en ärftlig sjukdom som man riskerar att drabbas av om man har medärvt anlag för psoriasis på föräldrarnas sidor.
Psoriasis - Läs mer
Diabetes innebär att bukspottskörteln inte klarar av att producera tillräckligt med insulin vilket kan ge symptom som trötthet, kramper.
Diabetes - Läs mer
Depression är en psykisk sjukdom som kan klassificeras i flera olika undergrupper varav en är egentlig depression.
Depression - Läs mer
Hjärt- och kärlsjukdomar är sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen på ett negativt sätt.
Hjärtsjukdomar - Läs mer
Svenska sjukhus
Omröstning
Följ oss
Länkar