Krasslig - Man ska hjälpa, inte stjälpa!

Man skall hjälpa, inte stjälpa!

Krasslig är en hälsoportal med specialinriktning att hjälpa människor med sjukdomsrelaterade problem samt kritiskt granska den svenska sjukvården. På Krasslig skapar man en egen profil, chattar med andra användare, lägger upp sina sjukdomsproblem och deltar aktivt med egna kommentarer. Hemsidan kryllar av inlägg som är fyllda med erfarenheter och nyfikna frågor omkring hälsa och sjukvård.Bli medlem / Logga in

Transplantation

Transplantation innebär en flytt av organ eller vävnad från en kropp till en annan. Syftet är att ersätta mottagarens icke funktionella organ med donatorns fungerande. Donatorer kan vara både levande eller avlidna personer.

 
Transplantation kan även ske genom att använda patientens egen vävnad eller celler. Detta kallas autolog transplantation och används bl.a. vid behandling av vitiligo och piebaldism, där man kan flytta pigmentceller (melanocyter) från normalpigmenterad hud till de drabbade opigmenterade områdena.
 
Eftersom materialet är patientens eget så föreligger inte avstötningsrisk.Den första svenska njurtransplantationen utfördes i april 1964 och därefter har antalet transplantationer vuxit på.

 

Mängden av organ och vävnader som för närvarande kan bli transplanterade inkluderar:

– Lever

– Njure

– Bukspottkörtel

– Tarmar

– Lunga

– Hjärta

– Hud

– Hornhinna

– Ben

– Blodkärl

– Benmärg

 

Vid transplantation av benmärg samt vid blodtransfusion är den transplanterade delen av kroppen förnybar. Vid transplantationer an andra organ krävs att donatorn har ett till av samma organ eller kan donera delar av organet.


Komplikationer

Den vanligast förekommande komplikationen vid transplantation är att mottagaren drabbas av avstötningsreaktioner, dvs. mottagarens immunförsvar stöter bort det nya, okända organet.

Sådana reaktioner beror på att immunförsvaret hos mottagaren uppfattar MHC-komplexen på transplantatet som främmande, vilket i sin tur leder till en kraftig immunologisk reaktion som innefattar både T-celler och B-celler. Avstötningsreaktioner kan minimeras genom att använda donatorer med MHC-komplex så lika mottagarens som möjligt. I transplantationer mellan enäggstvillingar förekommer ingen avstötningsreaktion eftersom de har samma MHC-komplex på sina celler. I många fall tvingas transplanterade individer till livslång behandling med immunosuprimerande läkemedel som hämmar immunförsvaret, vilket i sin tur ökar känsligheten för infektioner.

 

Kedjetransplantation

Ibland förekommer en samtida transplantation av lungor och hjärta, en så kallad hjärt-lungtransplantation. Speciellt vanligt är det hos personer med cystisk fibros då båda lungorna tidigare var tvungna att bytas ut samtidigt och det har då varit tekniskt lättare att byta ut hjärta och lungor tillsammans. Idag har dock forskningen kommit så pass långt att detta inte längre är nödvändigt. Istället kan man, vi de tillfällen då både hjärta och lungor transplanteras, donera hjärtat till någon som behöver en hjärttransplantation. Det är detta som kallas för en kedjetransplantation.

 

Länktips:

http://www.donationsradet.se/templates/DR_FAQList____385.aspx

http://www.karolinska.se/sv/sys/Tema/Manadens-tema/Tema-Transplantation-och-Donation/

http://www-netdoktor.passagen.se/?_PageId=31

http://www.yes2life.net/transplant.shtml

 


Faktadatabasen
Artros (Arthrosis deformans) är en sjukdom som bryter ned en eller flera leders brosk, ofta kallad "ledförslitning".
Artros - Läs mer
Psoriasis är en ärftlig sjukdom som man riskerar att drabbas av om man har medärvt anlag för psoriasis på föräldrarnas sidor.
Psoriasis - Läs mer
Diabetes innebär att bukspottskörteln inte klarar av att producera tillräckligt med insulin vilket kan ge symptom som trötthet, kramper.
Diabetes - Läs mer
Depression är en psykisk sjukdom som kan klassificeras i flera olika undergrupper varav en är egentlig depression.
Depression - Läs mer
Hjärt- och kärlsjukdomar är sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen på ett negativt sätt.
Hjärtsjukdomar - Läs mer
Svenska sjukhus
Omröstning
Följ oss
Länkar