Krasslig - Man ska hjälpa, inte stjälpa!

Man skall hjälpa, inte stjälpa!

Krasslig är en hälsoportal med specialinriktning att hjälpa människor med sjukdomsrelaterade problem samt kritiskt granska den svenska sjukvården. På Krasslig skapar man en egen profil, chattar med andra användare, lägger upp sina sjukdomsproblem och deltar aktivt med egna kommentarer. Hemsidan kryllar av inlägg som är fyllda med erfarenheter och nyfikna frågor omkring hälsa och sjukvård.Bli medlem / Logga in

Ungdomsproblem

Ungdom är förknippat med tonåring och är den period då man fortfarande uppfattas som ung, men inte heller barn (förutom inom juridiken om man är under myndighetsåldern). Människor i åldern 13-19 år anses vanligtvis vara ungdomar, men även 13-25 tillämpas i vissa enstaka fall.

Vad händer?
Under ungdomsåren/tonårsperioden utvecklas ditt barn till en vuxen individ. Förändringarna sätter både kropp och själ ur balans och föräldrars tålamod kan komma på prov. Din tonåring eller ungdom behöver pröva olika roller och sätt att vara på tillsammans med andra.

Kroppen
Ungdomsåren börjar med puberteten som sätts igång av hormoner. Det är olika för varje individ när den börjar och slutar, men den brukar pågå ungefär sju år. Vanligtvis är flickor ungefär två år före pojkar.

Puberteten startar med att barnet börjar växa extremt snabbt. Flickor växer dock som mest mellan elva och tretton år och pojkar mellan tretton och femton. Att en tonåring kan verka klumpig beror på att olika delar av kroppen inte växer samtidigt. I början växer händerna och fötterna mycket, därefter följer armarna och benen och slutligen själva kroppen.

Även könsorganen utvecklas under tonåren. Hår börjar växa fram runt könet och under armarna. Hormonerna leder även till att barnet drabbas av armsvett och finnar.

Barn eller vuxen
Under ungdomstiden befinner man sig i gränslandet mellan barn och vuxen. Tonåringen (vi lägger fokus vid 13-19 års ålder) måste få förbereda sig på att lämna barndomen och bli vuxen och självständig. Det blir naturligt att ta avstånd från föräldrarna och man försöker skapa en stark social tillhörighet utanför familjen. Kompisar blir viktigare än någonsin.

Tonåringar behöver både tid och utrymme för att hitta sin identitet. De kan därför uppfattas som egoistiska och självupptagna. Som tonåring måste man få pröva olika roller och sätt att vara på tillsammans med andra.

Länktips:
http://ungdomar.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ungdom
http://www.aktivungdom.se/
http://www.mariaungdom.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ton%C3%A5ring

Källa: http://www.vardguiden.se/templates/Article.aspx?c=3675
Bildkälla: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Chav.jpg

Faktadatabasen
Artros (Arthrosis deformans) är en sjukdom som bryter ned en eller flera leders brosk, ofta kallad "ledförslitning".
Artros - Läs mer
Psoriasis är en ärftlig sjukdom som man riskerar att drabbas av om man har medärvt anlag för psoriasis på föräldrarnas sidor.
Psoriasis - Läs mer
Diabetes innebär att bukspottskörteln inte klarar av att producera tillräckligt med insulin vilket kan ge symptom som trötthet, kramper.
Diabetes - Läs mer
Depression är en psykisk sjukdom som kan klassificeras i flera olika undergrupper varav en är egentlig depression.
Depression - Läs mer
Hjärt- och kärlsjukdomar är sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen på ett negativt sätt.
Hjärtsjukdomar - Läs mer
Svenska sjukhus
Omröstning
Följ oss
Länkar